Privacybeleid

Privacyverklaring

Aikido Yuishinkai Castricum verwerkt persoonsgegevens van haar leden. We respecteren jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Hier informeren wij je over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, (4) wat je rechten zijn en (5) op welke manier je die rechten kunt uitoefenen.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je lid wordt, vragen wij een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer. Ook worden tijdens sommige lessen foto’s en video-opnames gemaakt.

2. Gebruik van je persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:

* Informeren over onze diensten/producten;

* Promotie en leerdoelen (foto- en filmmateriaal);

* Inning van contributie.

Het foto- en filmmateriaal wordt op de site van de vereniging geplaatst voor leerdoeleinden. Daarnaast kan het gebruikt worden voor promotiemateriaal.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

3. Bewaren persoonsgegevens

Wanneer je het lidmaatschap opzegt, verwijderen wij de persoonsgegevens na twee jaar. Voor zover een fiscale bewaarplicht geldt, is de bewaartermijn zeven jaar.

Foto/filmopnames: af en toe worden er foto’s en films gemaakt van trainingen en examens. Om deze te mogen gebruiken voor bijvoorbeeld de site of promotiemateriaal moet expliciet toestemming gegeven zijn door de personen die in beeld komen.

4. Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming.

Toestemming

Wij maken alleen met jouw toestemming gebruik van je persoonsgegevens, en je mag deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

5. Je rechten uitoefenen

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, dien je daarvoor een verzoek in bij Aikido Yuishinkai Castricum.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juni 2018.